Choose Category

Convert molar heat capacity

From: [{{vm.apiVM.UnitFrom}}]


To: [{{vm.apiVM.UnitTo}}]{{vm.errorMessage}}
Abbreviation Unit 1 Base Unit
J/(mol.deltaK) joule per gram-mole delta kelvin 1
kJ/(kmol.deltaK) kilojoule per kilogram-mole delta kelvin 1
cal[th]/(mol.deltaC) calorie per gram-mole delta Celsius 4.184
Btu[IT]/(lbmol.deltaF) BTU per pound-mass-mole delta Fahrenheit 4.1868

Applications