Choose Category

Convert electric potential difference

From: [{{vm.apiVM.UnitFrom}}]


To: [{{vm.apiVM.UnitTo}}]{{vm.errorMessage}}
Abbreviation Unit 1 Base Unit
fV femtovolt 1E-15
pV picovolt 1E-12
nV nanovolt 1E-09
uV microvolt 1E-06
mV millivolt 0.001
cV centivolt 0.01
dV decivolt 0.1
V volt 1
kV kilovolt 1000
MV megavolt 1000000
GV gigavolt 1000000000
TV teravolt 1000000000000

Applications